Bůh, Duše, smysl života

Světlo majáku Duše

Dávní lidé, když vysvětlovali duchovní cestu člověka, obrazně přirovnávali tělo k lodi, na které se člověk plaví po oceánu iluzí a drží kurz k majáku Duše. A Materiální podstatu, Materiální rozum Hmoty přirovnávali k všeprostupujícímu Nepříteli, který se snaží zaplnit mysl věcmi pomíjivými,...
Celý článek

Vejít do Ráje - znamení blížící se Brány

Rozhodující bitva pro člověka, jdoucího po duchovní cestě, nastává tehdy, když započne opravdovou vnitřní práci, když po odložení všech podmíněností bude skutečně pěstovat vnitřní Lásku, půjde k Bohu navzdory všemu, nezastaví se před ničím. Jednoduše řečeno - když se bude přibližovat k Bráně a...
Celý článek

Všechny cesty vedou k Bohu...

Člověk je bytostí dvou podstat - je tvořen duchovním jádrem - Duší (duchovní podstatou) a materiálním tělem a rozumem (materiální podstatou). Člověk má právo volby - mezi duchovním a materiálním, mezi impulzy a myšlenkami duchovní či materiální podstaty. Na základě jeho volby v každém jednotlivém...
Celý článek

Tao, energie Po - Velká Prázdnota

Co je podstatou matérie? Například lidského těla? Prázdnota. Lidské tělo, stejně tak, jako každý jiná hmota, je ve své podstatě iluzí, kterou vytvořila myšlenka Boha. Všechny matérie jsou zrozeny z téže původní energie, jsou jen modifikované a transformované do různých vlnových stavů.  To je...
Celý článek

Vejít do Ráje

" Skutečným rájem není život v těle, ráj spočívá ve spojení Duše s Bohem." Cest k Bohu je mnoho, můžete jít oklikou, můžete kličkovat a nebo jít přímo. A přímá cesta k Bohu je skrze poznání a Lásku. Skrze poznání světa a všech jeho aspektů (od mikrosvěta po makrosvět, poznání sebe samého...
Celý článek

Kdo jsi?

Zamýšlel ses někdy nad tím, kdo opravdu jsi? Koho ve své podstatě doopravdy představuješ? Zamýšlel ses nad tím, jak vnímáš okolní svět? Ne z hlediska fyziologie, ale z hlediska života... Kdo jsi? Jak vidíš, jak slyšíš, proč cítíš, kdo v tobě chápe a kdo to vlastně vnímá? Zamýšlel ses někdy nad...
Celý článek

Smysl života v lidském těle

Proč člověk hledá smysl svého příchodu na tento svět a je velmi znepokojen tajemstvím bytí až do samého odchodu? Protože i když je tady dočasně, má možnost změnit svou podstatu. Smysl lidské existence na tomto světě - je duchovní růst, snaha o vystoupení ze stavu sníženého hmotného vědomí a přechod...
Celý článek

Stát se součástí Světla

Možná jste také přemýšleli o tom, "jací byste museli být", abyste mohli splynout se Světlem Boha. V knize Sensei ze Šambaly - kniha 4. se nachází tato velmi výstižná odpověď: " Ukáže-li se čistý záblesk světla bez jakéhokoliv stínu, spojuje se s celkovým Světlem do jediného paprsku. Objeví-li se...
Celý článek

Duchovní čistota

Kráčíš-li v duchovní čistotě k Bohu, žádná špína tohoto pozemského bláta se k tobě nepřilepí. Protože čisté záměry, pomoc lidem, duchovní láska a směřování duše k Bohu jsou ochranou, jež stejně jako u lotosového květu chrání původní čistotu lidské duše během jejího růstu a žití před špinavým...
Celý článek

Dialog s Bohem

Jako děti jsme žili s upřímnou radostí. Cítili jsme přirozenou důvěru, lásku a bezbřehé nadšení z objevování světa, který byl prostě kouzelným místem. Vše bylo naplněno kouzlem, bylo to záhadné, překvapivé, plné dobrodružství a tajemství. Žili jsme naplno ponořeni do přítomného okamžiku,...
Celý článek