Duch Svatý

Jak se z člověka stává Anděl

Je to díky síle Allatu (síle pozornosti), která je dána každému člověku. Ona je dána, vychází z Duše, je to to, co nazýváme "stříbrnou nití", tím jemným spojením osobnosti s Duší. Když se osobnost nebude živit touto silou (všechno se musí živit, vše musí žít). A zdrojem je právě Bůh. Protože je...
Celý článek

Duch Svatý - Svatá krev Boha

Kdo je Duch Svatý, co On je? Duch Svatý je krev - Boha. Svatá krev Boha. Přijetí Jeho znamená přijetí Svaté Krve. Je to hlubokomyslné. On není božská podstata. Kdybychom odstranili Ducha Svatého... když odstraníme Boha, tak i Svatý Duch nebude. Taková jednota je v tomto pochopení. A když je člověk...
Celý článek

Epocha Ducha Svatého - epocha poslední

Nyní žijeme v epoše Ducha Svatého, to jest Duch Svatý je tady. Nazývá se to Epocha poslední. Ježíš pravil: "A já budu prosit Otce, a dá vám dalšího Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Ducha Pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí ani ho nezná. Vy ho však znáte, protože přebývá u vás a...
Celý článek

Kdo je Duch Svatý - 3. část

Pokračování předchozích dvou dílů o Duchu Svatém O projevech Ducha Svatého V Bibli jsou uvedeny dobré příklady: o darech a podobně, o zázracích, které se stávají v moment projevení Ducha Svatého, jako například šum, vítr, a tak dále. O: Oheň. IM: Ano, oheň, seslání ohně a mnoho takových jevů se...
Celý článek

Kdo je Duch Svatý - 2. část

Duch svatý v Novém zákoně NZ používá výraz pneuma, které je překladem hebrejského rûah. Jak bylo nastíněno, prorocká linie ducha ve Starém zákoně je nejblíže Novému zákonu. Jenže i v novozákonních textech se slovo duch vyskytuje ve více významech. Kromě Božího ducha či ducha Ježíšova se výraz...
Celý článek

Kdo je Duch Svatý - 1. část

Pokud bychom chtěli v Bibli hledat systematické pojednání o Duchu Svatém, byli bychom asi poměrně brzy zklamáni, protože se v ní, zvláště ve Starém zákoně, nevyskytuje. Tato skutečnost může vyvolat otázku, zda je vůbec na místě zabývat se tímto tématem. Odpověď samozřejmě bude kladná, protože...
Celý článek