Ježíš

Podle vaší víry se vám staň

"Na co se díváš, to dostáváš. Čemu věnuješ pozornost, to získáváš. Čím žiješ, tím se staneš." Člověk je zvláštní bytostí. Ačkoliv žije ve hmotném smrtelném těle, je obdařen částečkou věčnosti, duchovní částí ze světa Boha - Duší. Každý člověk navíc disponuje právě takovým množstvím síly, aby během...
Celý článek

Ježíšova Modlitba - modlitba k probuzení duše

K probuzení duše člověka vede mnoho cest. Nástrojů k pěstování duchovní podstaty bylo vždy dostatek. Je jedno, jaký nástroj si člověk vybere. Pokud s nimi člověk pracoval, tak či onak, vždy dospěl ke stejnému výsledku - přes pěstování síly Lásky s překonáním živočišné podstaty v sobě (pradávného...
Celý článek

Jak syn člověka ukřižoval Syna Boha

Je Kristova smrt vykoupením lidských hříchů? Kdyby to bylo tak, že na sebe Kristus vzal všechny lidské hříchy, znamenalo by to přece, že vše, čeho jsme se dopustili nyní, je nám již odpuštěno. Ale tak to není. Každý člověk je před Bohem sám zodpovědný za své hříchy. Z Kristovy smrti udělali to...
Celý článek

Druhý příchod Krista a zkracování času

A přijdou časy, kdy bude celé lidstvo stát před rozhodující volbou, před branami Božího soudu. Jedním z hlavních znamení té doby bude smršťování času. To říkal i Ježíš: "Kdyby se tyto dny nezkrátily, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli jeho vyvoleným se tyto dny zkrátí..." Zkracování času -...
Celý článek