Jak se z člověka stává Anděl

Je to díky síle Allatu (síle pozornosti), která je dána každému člověku. Ona je dána, vychází z Duše, je to to, co nazýváme "stříbrnou nití", tím jemným spojením osobnosti s Duší. Když se osobnost nebude živit touto silou (všechno se musí živit, vše musí žít). A zdrojem je právě Bůh. Protože je Jediný a Všemohoucí, protože z Něj vše pochází. A Duch Svatý opět, odud bere síly? Od Boha, samozřejmě. Osobnost, i když má to spojení, je přece jen trochu oddělená. To spojení s duchovním světem je velmi tenké. Rozšiřuje se podle toho, jak osobnost vkládá tyto síly Allat do zpětné vazby. Ta zpětná vazba ji přibližuje každým dnem, každým dalším vkladem, novým úsilím, pokud se udržuje neustále, toto spojení se zesiluje. A svět duchovní se otevírá stále víc a víc. A v jednom překrásném okamžiku, když je osobnost prakticky připravena ke splynutí s duší, v tomto okamžiku vždy přichází na pomoc Svatý Duch. Protože probíhá volání (do duchovního světa). A tady On už pomáhá. On zrozuje Život. To znamená On vytváří Anděla. Účastní se toho. Bůh tvoří a On se toho účastní. A je Mu to také příjemné. Co může být příjemnějšího?

Přepis z video rozhovoru Jednota, kde se dozvíte ještě mnohem více.

 

Přepis z video rozhovoru Jednota, kde se dozvíte ještě mnohem více.Je to díky síle Allatu (síle pozornosti), která je dána každému člověku. Ona je dána, vychází z Duše, je to to, co nazýváme "stříbrnou nití", tím jemným spojením osobnosti s Duší. Když se osobnost nebude živit touto silou (všechno se musí živit, vše musí žít). A zdrojem je právě Bůh. Protože je Jediný a Všemohoucí, protože z Něj vše pochází. A Duch Svatý opět, odud bere síly? Od Boha, samozřejmě. Osobnost, i když má to spojení, je přece jen trochu oddělená. To spojení s duchovním světem je velmi tenké. Rozšiřuje se podle toho, jak osobnost vkládá tyto síly Allat do zpětné vazby. Ta zpětná vazba ji přibližuje každým dnem, každým dalším vkladem, novým úsilím, pokud se udržuje neustále, toto spojení se zesiluje. A svět duchovní se otevírá stále víc a víc. A v jednom překrásném okamžiku, když je osobnost prakticky připravena ke splynutí s duší, v tomto okamžiku vždy přichází na pomoc Svatý Duch. Protože probíhá volání (do duchovního světa). A tady On už pomáhá. On zrozuje Život. To znamená On vytváří Anděla. Účastní se toho. Bůh tvoří a On se toho účastní. A je Mu to také příjemné. Co může být příjemnějšího?
 
Přepis z video rozhovoru Jednota, kde se dozvíte ještě mnohem více.