Příběhy a podobenství

Větev pochybností

Jednou člověk spadl do strže. Ale když padal, podařilo se mu zachytit se za větvičku malého stromu, který rostl ve skalní puklině. Když zůstal viset uprostřed strže, pochopil, že jeho situace je beznadějná: nebyla žádná možnost dostat se nahoru a dole byly samé kameny. Ruce, jimiž se držel...
Celý článek

Duch krystalu

Kdo jsme a proč jsme tady? To je otázka, kterou se lidstvo zaobírá po celá tisíciletí. Je to velká záhada, věčný otazník, se kterým se rodíme, žijeme a umíráme. Kdo jsme? Co je naší skutečnou podstatou? Vždyť naše tělo, i tato veškerá hmota kolem nás, všechno je to pomíjivé, dočasné, smrtelné......
Celý článek

V táboře nepřítele

Když bojovník přebývá v táboře nepřítele, nemyslí na pochoutky, rozkoš a zábavu. Je soustředěn na vítězství. Bojovník bude třikrát více ostražitým, protože je v nepřátelském táboře. Bude přemýšlet o tom, jak vyhrát tuhle válku. Pravý bojovník své hluboké pocity schovává před hříchy viditelného...
Celý článek

Valmiki - příběh napraveného zločince

Poslyšte příběh z dávných dob, o tom, jak zloděj a vrah potkal Mudrce, od základu změnil svůj život a stal se velkým člověkem. Kdysi dávno žil loupežník, který se živil tím, že okrádal a bez rozmýšlení zabíjel lidi, pokud projevili odpor. V té době žil na světě člověk jménem Narada.  Byl to...
Celý článek

Chlapec a Mudrc

Osobní volba hraje v životě člověka důležitou roli. V myšlenkách vždy převládá to, k čemu není Osobnost lhostejná. Člověk by měl častěji pozorovat situaci v sobě, to, o čem přemýšlí, a ptát se, co si tady a teď volí: utrpení tohoto světa nebo Věčnost pro sebe a svoji Duši? Vždyť v životě je...
Celý článek

Příběh o nejšťastnějším a nejbohatším člověku

„V jedné vesnici žil Člověk. Lišil se od ostatních tím, že ačkoli žil v chudobě, žil s radostí, vždy nezištně pomáhal druhým, jak jen mohl: někde slovem, někde činem. Proslýchalo se, že když zůstává sám, blahořečí Boha, upřímně mu děkuje za to, že ho obdařil svými bohatými dary. Tyto řeči se...
Celý článek

Jediné Zrno Pravdy

Lidský mozek dokáže jednoduché věci přeměnit na složité tak dokonale, že pak sám není schopen rozpoznat Pravdu. K tomu se vztahuje tato stará indická legenda z dob, kdy žena měla rovná práva s muži a její duchovní moudrost byla velmi vážená… „Kdysi dávno žila na světě žena Mistr-Vidya (v překladu...
Celý článek