Zajímavá videa, filmy, dokumenty

 
 
 • Fraktály, hon na skrytou dimenzi - ten nejmenší fragment v sobě nese kompletní informace o Celku, jehož je částí. Fraktály jsou velmi zajímavé téma, o němž se dočtete v knize AllatRa, strana 480. 

 • Pořad o Geliarech - krásná 4 hodinová debata - bohužel byla z youtube odstraněna

 • Znak AllatRa

 • Co jste nevěděli o DNA - pokusy s DNA objevily její skutečnou schopnost.

 • Allatročka - fraktály ve vesmíru. Měníš se ty - mění se celý svět! - pokud ve vás video probouzí rozporuplné pocity, překonejte je prosím a dívejte se až do konce. Obsah je velmi důležitý! Zásadní!

 • AllatRa - představení knihy, které stojí za to slyšet a vidět, od velmi zajímavé paní Světlany Šilivské.
 • Velká Kasída - fascinující báseň sufi básníka Ibn al-Farida (XII. -. XIII.století) 
 • Bělovodí - Severní Šambala Slovanů - o Šambale, Bódhisattvech, učení Bílého Lotosu a období na Křižovatce
 • Uspořádání informací - základ vesmíru - vše ve vesmíru existuje podle určitého plánu, vůle a síly Stvořitele.
 • Probuď se! - celý svět je iluze, probuď se!
 • Animovaný krátký film - Sen směšného člověka - "lidé mohou být šťastní a krásní, aniž by přišli o schopnost žít na Zemi"
 • Ostrov - vynikající ruský film o vině, pokoře, odpuštění a síle víry
 • Princ, který rozjímal nad svou duší - cesta srdce ztělesněná slepým dervišem, je dokonalým příkladem praxe „súfí-adab”, která přináší pokoru, zdvořilost, laskavost, úctu k světu, a hluboký respekt k druhým.
 • Samsára - je důležitější zasvětit svůj život duchovnu, nebo žít obyčejným životem plným emocí a citů, ve kterém je těžké najít hranici mezi dobrem a zlem?
 • Poutníci a kouzelníci - nezapomenutelný a duši hladící příběh ze současného Bhútánu.
 • Poslední jednorožec - animovaný film, ve kterém jsou obsažené Znalosti! Milé překvapení!
 • Šaman - příběh ze sibiřské tajgy
 • Čtvrtý král - příběh člověka, který přinesl Ježíši Kristu ten největší dar – sám sebe. Opět jsou zde obsaženy Znalosti. 
 • Náš Domov - zajímavý film o člověku, který po smrti poznává svět jako “duše z druhého břehu”. 
 • Život kamene - zajímavý animovaný film o pomíjivosti a věčnosti.
 • Prorok - snímek inspirovaný knihou libanonského spisovatele a filozofa Chalíla Džibrána Prorok.