Živočišný rozum

S těmihle stehny mě přece nemůže mít nikdo rád...

„Lidé se dívají na koruny stromu, ale nevidí kořeny. A podstata je následující: všichni lidé jsou si rovni v první řadě v podmínkách uvěznění v tomto hmotném světě, v charakteristikách svojí duchovní a materiální podstaty, v pomíjivosti života a dočasnosti přebývání na tomto světě! Všichni lidé se...
Celý článek

Duchovní člověk v systému živočišného rozumu

Lidé si hrají na víru v Boha, ale ve skutečnosti nevěří, nežijí ji. Mnozí z nich na sebe navlečou různé charakteristické atributy, oblečení, ale to vše je v podstatě herectví. Vždyť pravá víra v Boha je především vnitřní čistota! Opravdu duchovní člověk se nebude nikde předvádět, protože jeho pravý...
Celý článek

Alkohol, drogy a otroci živočišného rozumu

Alkohol a drogy jsou jedy. Jejich konzumace vytváří smrtelně jedovaté prostředí pro duši, blokuje spojení s duchovní podstatou, s vnitřní moudrostí, způsobuje degradaci a zotročení Osobnosti. Intoxikace způsobuje ztrátu spojení s neviditelným světem, člověk ztrácí své nadpřirozené - extrasensorní...
Celý článek

Psychologie davu

Všechna „osobitá“ individua v davu velmi rychle ztrácí svou „individualitu“. Stávají se ve společném proudu kolektivního rozumu poddajnými. V takovém prostředí se všichni prudce nakazí společným vzrušením, impulsivností, rychle působící, nesmysluplnou vzájemnou dobrosrdečností. Když to shrneme,...
Celý článek

Živočišný rozum

V materiálním světě vládne jediný Živočišný rozum. Dnes dokonce i současná věda zaznamenává jeho jednotlivé projevy, viditelné především v chování komunit žijících bytostí. Počínaje třeba rozmnožováním, napadáním buněk bakteriemi a konče kolektivní migrací, agresí, sebezničením živočichů a tak...
Celý článek