Odkazy

 
Studujte tato témata na již zavedených stránkách.
 

Šambala - křištálově čistá studnice Znalostí

Mezinárodní společenské hnutí AllatRa

Nakladatelství Ibis

Polahoda - pozitivní noviny

Znaky kolem nás

Knihy Anastasie Novych

Globální změny klimatu - Globální změny klimatu na Zemi jsou ve své podstatě způsobeny astronomickými vlivy a jejich cykličností. Jak se připravit na nevyhnutelné?

Kdo se raději dívá a poslouchá, nechť navštíví tyto kanály na youtube.

AllatRa TV Česko - Slovensko

12 Ibis

Videa, které stojí za to vidět

Upřímný dialog o tom nejdůležitějším, Smysl života - Nesmrtelnost a video Jednota - tato tři videa byla z youtube bohužel odstraněna

- Unikátní experiment - Prociťte sebe skutečného (fragment z pořadu: Nadcházející kataklyzmata. O vzájemných vztazích mezi lidmi. Obnovení lidskosti s I.M. Danilovem.)

- Život - Pravda je pro všechny jedna (rozhovor s I. M. Danilovem)

- Nadcházející kataklyzmata, obnovení lidskosti - (rozhovor s I. M. Danilovem)

- VĚDOMÍ A OSOBNOST - Od předem mrtvého k věčně živému
Toto je živý rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem. Toto je živá kniha. Toto je počátek globálních událostí, které se budou neodvratně vyvíjet dál. Je to důsledek toho,  co se stalo 21.prosince 2012. Toto je další krok po knize "AllatRa".

Odhalení systému. Znalosti ztracené v staletích. Nástroje, díky kterým dokážou mnozí lidé získat skutečnou Svobodu od zotročení systému, působícího skrytě přes vědomí. Jedinečné zkušenosti a setkání s Duchovním Světem. Živý rozhovor pro ty, kteří se chtějí stát součástí Nekonečného Světa. Jsou zde dány nástroje nejen pro odolávání  Zla v sobě, ale i pro předání sem, do tohoto světa, toho, co tu tak dávno nebylo - je to více Boží Lásky, upřímné, skutečné, té Svobody, která jako svěží voda smývá špínu a lež vědomí a uhasí duchovní žízeň Osobnosti. Živý rozhovor - to je KLÍČ pro Osobnost a CESTA přeměny člověka z předem mrtvého k věčně Živému.
PRAVDA odhalující systém, MĚNÍCÍ TĚ NAVŽDY!

V TOMTO ŽIVÉM ROZHOVORU:
- praktické zkušenosti poznávání sebe sama;
- co je Osobnost jako Duch;
- čím se liší autogenní trénink, meditace a duchovní praktika;
- s čím se setkávali Proroci;
- člověk byl stvořen dvakrát;
- jak to bylo: "člověk je stvořen k obrazu a podle podoby";
- co je to prvotní hřích? Ty nejsi hříšný!;
- vědomí jako nástroj systému;
- do 8. dne se člověk ničím neodlišuje od Zvířete;
- jak funguje systém, co lidé nevidí;
- jak  systém hovoří s lidmi;
- úskoky a záměny systému při praktice: klid a síla;
- Jak se dotknout Duchovního světa: zkušenosti a praxe;
- fyzika nadpřirozeného;
- jednota - nový formát společnosti a člověka;
- magie vědomí, celá pravda o magii;

Textovou podobu celého pořadu Vědomí a Osobnost naleznete zde (lze i stáhnout).

Toto je živý rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem. Toto je živá kniha. Toto je počátek globálních událostí, které se budou neodvratně vyvíjet dál. Je to důsledek toho,  co se stalo 21.prosince 2012. Toto je další krok po knize "AllatRa".
 
Odhalení systému. Znalosti ztracené v staletích. Nástroje, díky kterým dokážou mnozí lidé získat skutečnou Svobodu od zotročení systému, působícího skrytě přes vědomí. Jedinečné zkušenosti a setkání s Duchovním Světem. Živý rozhovor pro ty, kteří se chtějí stát součástí Nekonečného Světa.
 
Jsou zde dány nástroje nejen pro odolávání  Zla v sobě, ale i pro předání sem, do tohoto světa, toho, co tu tak dávno nebylo - je to více Boží Lásky, upřímné, skutečné, té Svobody, která jako svěží voda smývá špínu a lež vědomí a uhasí duchovní žízeň Osobnosti. Živý rozhovor - to je KLÍČ pro Osobnost a CESTA přeměny člověka z předem mrtvého k věčně Živému.
 
PRAVDA odhalující systém, MĚNÍCÍ TĚ NAVŽDY!
 
V TOMTO ŽIVÉM ROZHOVORU:
 
- praktické zkušenosti poznávání sebe sama;
 
- co je Osobnost jako Duch;
 
- čím se liší autogenní trénink, meditace a duchovní praktika;
 
- s čím se setkávali Proroci;
 
- člověk byl stvořen dvakrát;
 
- jak to bylo: "člověk je stvořen k obrazu a podle podoby";
 
- co je to prvotní hřích? Ty nejsi hříšný!;
 
- vědomí jako nástroj systému;
 
- do 8. dne se člověk ničím neodlišuje od Zvířete;
 
- jak funguje systém, co lidé nevidí;
 
- jak  systém hovoří s lidmi;
 
- úskoky a záměny systému při praktice: klid a síla;
 
- Jak se dotknout Duchovního světa: zkušenosti a praxe;
 
- fyzika nadpřirozeného;
 
- jednota - nový formát společnosti a člověka;
 
- magie vědomí, celá pravda o magii;

- Experiment Pyramida 

Setkání účastníků MEZINÁRODNÍHO HNUTÍ ALLATRA s Igorem Michajlovičem DANILOVEM

- It is comming

- Nadcházející kataklyzmata - O vzájemných vztazích mezi lidmi. Obnovení lidskosti.

Neviditelný svět - Co nevidí lidé?

- Sebevražda a posmrtný osud

- Od ateisty ke svátosti - Pořad obsahuje film "ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI»

- Sekty - podraz od vědomí

- Svoboda od diktatury zvířete uvnitř tebe

- O duchovní Blahodati  - o Boží Milosti

- Služba

- Volání Mahdího

- Sex a Duchovní cesta

- Rytíři Ducha

- Hra Profesionálů - Co je to vědomí, film 1

- Dvojí standardy vědomí

- Cennost Pozornosti - praktické rady

- Herní mánie systému

- Vítězství nad sebou