Láska

Miluj Boha svého

"Miluj Boha svého" je více než jen prostá věta. Je to návod, klíč ke štěstí a opravdovému Životu! Boží zákon můžeme shrnout do jednoho slova – Láska. Tak tomu učil Ježíš, (Matouš 22,37–40): „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první...
Celý článek

Pravá Láska a sexuální energie

Co je to pravá Láska? Pravá Láska jsou hluboké pocity člověka, které nelze slovy vyjádřit. Je to štědrý vnitřní dar, který jeden člověk daruje druhému hojností hlubokých pocitů. Pravá Láska člověka vnitřně osvobozuje, dává nejcennější nebeský dar - skutečnou Svobodu od tohoto hmotného světa. Toto...
Celý článek

Kde pramení Láska

Láska, božská láska, pravá láska, hluboká láska, věčná láska, bezpodmínečná láska. Láska je nejmocnější silou v celém Universu, je podstatou, důvodem i smyslem naší existence. Láska má vždy první a poslední slovo, láska tvoří, udržuje i ničí. Láska je kvalitou Boha. Láska a Bůh Láska. Všichni po...
Celý článek