Stvořitel

Chrám Duše

Nezničitelný je jen ten chrám, který si člověk ve svém srdci duchovním vystavěl! Tam je ten Boží trůn, před který člověk pokládá svoje opravdové oběti: neřesti, které zavrhl, — aby už víc nehřešil! A ty neřesti jsou — povýšenost, závist, hněv, odsuzování, zloba, rozčilování, sklíčenost, strach,...
Celý článek

O životě duše na Boží Dlani

Když Ježíš žil mezi lidmi jako obyčejný člověk, mohl vždy mluvit s Otcem Nebeským, a Sílu Velikou z Otce vycházející mohl vždy pociťovat. A On tehdy mnohé vykonal, aby ukázal, jak může žít člověk na Zemi. A hlavně nám přikazoval, abychom se stali takovými, jako On: «Buďte dokonalí, jako je dokonalý...
Celý článek

Buď vůle Tvá svatá... o strachu a nedůvěře Bohu

Pro mě  jednou z nejobtížnějších otázek na duchovní cestě – je otázka důvěry Bohu. Cítím, jak je právě teď těžké dělit se s těmito zážitky. Ale pokud je to těžké, znamená to, že je to opravdu potřeba, především pro mě. Jakoby jsem otevřel nějaké ostudné téma - nedůvěru Bohu. Jak se dá jít po...
Celý článek

Realita Boha

Existuje jediná realita a to je realita Boha, realita univerzální síly. Ale náš lidský rozum je velmi omezený. Je vytvořen takovým způsobem, že ho člověk není schopný pochopit rozumem. Jak může lidský rozum pochopit, že se Vesmír zrodil od „slova Boha, vysloveného Jím do Ničeho?“ Jak lze vysvětlit...
Celý článek

Dialog s Bohem

Jako děti jsme žili s upřímnou radostí. Cítili jsme přirozenou důvěru, lásku a bezbřehé nadšení z objevování světa, který byl prostě kouzelným místem. Vše bylo naplněno kouzlem, bylo to záhadné, překvapivé, plné dobrodružství a tajemství. Žili jsme naplno ponořeni do přítomného okamžiku,...
Celý článek

O Stvoření Člověka

Bůh je jediný a všudypřítomný, On není fyzickou osobou, pro představu, je spíše podoben energetickému, magnetickému či jinému poli. Je to jediné pole, ve kterém existuje vše. Bůh, to je mocná energie mysli, která vše tvoří a ve všem se projevuje. V žádném případě to není Někdo s plnovousem, kdo...
Celý článek