Krátce

Problémeček

... každý problémeček v životě není v první řadě nic jiného, než zkouška živočišné zavšivenosti. Proto je duchovně stabilnímu člověku prostě jedno, že má občas ty či jiné potíže. Poradí si s nimi, ale nedovolí, aby nabyly zotročující přesilu v jeho myšlenkách. Hloupý člověk podlehne provokaci své...
Celý článek

Skutečná svoboda

Osobnost každého člověka prahne po svobodě, po skutečné svobodě a životu. Bohužel, pokud v něm dominuje systém živočišného rozumu, člověk žije v iluzi a tuto svobodu nevidí. Systém mu nabízí pouze falešnou svobodu v hmotném světě, slibuje jakousi svobodu tady - pro jeho tělo, slibuje zlepšení...
Celý článek

Upřímná modlitba

Upřímná modlitba, to je tehdy, když člověk na sebe úplně zapomene. Ztrácí sám sebe, nachází se v hlubokých pocitech. Umírá pro tento svět, jeho vědomí se odpojilo, jsou jen pocity. Skutečná síla duchovnosti, to jsou hluboké pocity, láska a vděčnost k Bohu. A právě pocit vždy vzniká v čistotě. V...
Celý článek

Pravda je nevyhnutelná

Nedůvěra v sebe sama a pochybnosti vznikají z neznalosti Pravdy. Neznalost Pravdy vzniká z neochoty podívat se dovnitř sebe, protože tam je Pravda. Pravda, to je Život nebo Smrt. Strach z Pravdy, který vychází z Materiální podstaty, ji zkresluje a snaží se jí vzdálit. Ale ona je nevyhnutelná bez...
Celý článek

Co se stane, když v životě nestihneš udělat to nejdůležitější?

Život - existence lidské bytosti zde na zemi má jeden zcela určitý smysl - transformaci a získání Věčného Života. Každý člověk má Duši (částečku Věčnosti) a Osobnost. Podaří-li se této Osobnosti nasměrovat se k Duši a spojit se s ní, pak dosáhla svého cíle. Po smrti těla se stává nesmrtelnou...
Celý článek

Film života

Život, to je řada událostí, kde každý okamžik je jako článek řetězce, jako záběr z filmu, na kterém jsou zaznamenány všechny myšlenky a činy člověka. Stává se, že se díváš na dobrý film, který v tobě vyvolává pozitivní dojmy, protože většina jeho záběrů je světlá a jasná. A stává se, že se díváš na...
Celý článek

Jak změnit svět

Všichni lidé jsou obyčejní, složeni z jednoho a toho samého materiálu. Ale v souvislosti s osobní volbou se jeden stane Hitlerem a jiný zase Buddhou. Takže pokud chceš žít v lepší společnosti, začni v první řadě se změnou u sebe, staň se Člověkem. Pohlédni dovnitř sebe, zamysli se, kvůli...
Celý článek

Spas svou duši

Ať člověk nazývá Boha, jak chce, ať k Němu kráčí jakoukoli cestou, jestliže se před Ním otevře, jak se říká, celou svou duší a srdcem, jako lotos ve své čistotě mezi špínou a bahnem materiálního světa, neexistuje žádná překážka, která by bránila jeho Spasení. Pouze v duchovní čistotě se otevírá to,...
Celý článek

Zlo je projevem lidského světa

Zlo je projevem lidského světa. Člověk na rozdíl od zvířátek, rostlin a kamenů  si může vybírat mezi konečným světem materie nebo nekonečným duchovním. Člověk má pýchu, egoismus, sobectví, které jsou vedlejšími efekty jeho vědomí, jako žádné jiné zvířátko. Také má vůli a právo volby, za...
Celý článek

Proč jsme tady?

Člověk má dvojí podstatu -  jak materiální, tak i duchovní. A hlavním cílem lidské existence je duchovně uniknout z materiálního zajetí, včetně využití vědeckých poznatků ke zboření iluze bytí. Ale v žádném případě netěšit své ego „pochopením“ vyšších zákonů materie, když jsi zároveň obklopen...
Celý článek